Nhà máy

Lô A.I-6, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

0251 3514 625/ Fax: 0251 3514 624

Văn Phòng

394 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

028 3512 7317/ Fax: 028 3510 6230

Liên hệ